divendres, 8 de novembre de 2013

T5_Punt3_Lectures

Lectures setmana
4.11.2013-8.1.2013: L1_"5 claves para una buena integración de las TIC en los centros docentes" i L2_"En el placer de usar las TIC en el aula de infantil"


L1_“5 CLAVES PARA UNA BUENA INTEGRACIÓN DE LAS TIC EN LOS CENTROS DOCENTES
Dr. Pere Marquès Graells, Dpt. De Pedagogia Aplicada. Facultat d’Educació. UAB.
Paraules clau: Integració TIC, obstacles
Pere M. creu que perquè l’integració de les TIC en els centres docents sigui possible, perseguint la millora del procés ensenyament-aprenentatge, són imprescindibles els següents aspectes:
1-       Que comptin amb les bases tecnològiques menesters
Això és:
·         Pissarres digitals a totes les aules
·         Ordinadors de suport a tota aula
·         Aules d’informàtica
·         Intranet educativa
2-       Tenir una coordinació i manteniment dels recursos TIC
3-       Recursos didàctics adients i de qualitat, per a l’alumnat
4-       Tenir el suport de l’equip directiu i el compromís de la comunitat educativa
5-       Adient formació del professorat en didàctica digital


L2_“EN EL PLACER DE USAR LAS TIC EN EL AULA INFANTIL”
Estivaliz Asorey Zorraquino i Jesús Gil Alejandre
 Paraules clau: Alfabetització digital, alumnes preparats, qualitat de formació
 Immersos dins la Societat de la Informació, l’escola té el deure d’utilitzar totes les Tecnologies de la Informació i la Comunicació  amb l’objectiu de formar i preparar l’alumnat per al seu futur, com a membres actius d’una societat.
 El sistema educatiu té les TIC com una eina habitual i això afavoreix l’alfabetització digital, que s’ha de procurar que es doni des de  l’etapa infantil i, sense oblidar, que els docents han d’estar suficientment preparats.
 Dit això, no estaria de més comprovar si l’incorporació de les TIC s’està fent correctament, atenent al cost personal i econòmic  que comporta, de professors i centres. Consegüentment, podem respondre satisfactòriament dues senzilles preguntes?:
Ø  estan més ben preparats els alumnes?
Ø  ha millorat la qualitat de la seva formació?
Tot depèn de l’ús que es fa de les TIC, essent aquest de dos tipus: lúdic o educatiu.
 I com utilitzar-les amb èxit a l’aula d’infantil?
 S’insisteix en què el primer contacte ha de ser des de l’etapa d’educació infantil. Aleshores, un educador pot dissenyar el material  que li cal i prescindir del comercial, ajustant-se 100% a les demandes de l’alumnat. Sense passar per alt els canvis tant físics com  de metodologia, que susdites tecnologies comporten dins l’aula:
1er/escollir un racó per l’ordinador
2n/organitzar el temps: treball individual, per grups, per fer exposicions, per cercar informació...
3er/reorganització del temps del professor per tal de dissenyar i crear activitats 
4t/una correcta implementació de les TIC vol formular diferents tipus d’agrupament: treball per duets, petits grups, grups més grans...


Llegits tots dos documents, personalment em queda bastant clar arran del que puc observar des del meu territori geogràfic, que l’introducció de les TIC no s’està fent correctament a molts centres, ja que un o altre aspecte no és present: a vegades conseqüència d’una infraestructura insuficient, d’altres per manca d’interès del professorat que no es prepara digitalment, manca de suport educatiu... en fi, a dia d’avui totes aquestes variables no estan del tot salvades i s’ha de continuar treballant, i no poc! Però d’això es tracta, d’avançar sempre cap endavant, sortejant els obstacles.Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada