dissabte, 25 de gener de 2014

Ready? Steady? Go!

"My name is Bryan and I am 6 years old. These are my friends: Anne the princess and Beth, the dragon. Would you like to play with us? Yes?! Ok! [...]"

Aquesta és la presentació i introducció que fa el personatge del nostre joc interactiu. I què puc dir en relació al procés de creació del joc que no hageu viscut en primera persona?! Penso que ben poc o ben bé, res. Du molta feina, organització, preparació, delegació, fer, desfer, tornar a fer... desesperar-se, voler cremar coses, desar el material amb afegitons que delaten l'estat d'ànim de l'estil: DeMierda, exempli gratia, CestaDeMierda. (Eh! Este i Lils ;>). Després de tot plegat, el producte final no té absolutament res d'aquell inicial.
I pel que fa a l'eina que ens ha servit de suport per dur-ho a terme, està bé en el sentit de què és quelcom que gairebé tothom té pel fet de formar part del paquet de feina de Microsoft, però limita en molts aspectes, com ara les animacions. Però en fi, ha estat interessant saber que amb un ppt pots crear un joc multimèdia.
Surprise!!!

Per acabar, dir que tots els jocs presentats per les altres estudiants (si, vosaltres) me van fascinar, perquè eren diferents i cap es feia pesat o avorrit. Només em van faltar les crispetes!

Ah si, i agrair a les meves companyes d'equip, que acceptessin tenir com a temàtica central i conductora del joc, la llengua anglesa :) (un frenesí per a mi). Voleu jugar?


Aps, m'hoblidava! No m'acomiado, perquè semblaria que no ens hem de veure mai més, i estic segura que no serà així. 
Quant al meu pas per la UIB podria fer l'ullet i dir que... tot això és tan veritat, com si mai no hagués passat.

dissabte, 28 de desembre de 2013

"Los drones llegarán a las aulas en 2014"

Los drones llegarán a las aulas en 2014 (seguiu l'enllaç de la notícia)

Mirant la premsa avui matí mentre feia el cafè -mmm, el del matí és el millor del dia-...
Què deia? Ah, si: llegint la premsa, fent <a-relaxing-cup-of-coffee-in-my-room>, i provant d'esquivar un virus-no-informàtic sinó físic, el grip -que ja ha tombat uns quants membres de la meva família-; em sorprèn aquest titular: "Los drones llegarán a las aulas en 2014".
Jo*er, amb la de classes que me vaig "espillar" a batxiller i lo didàctiques que eren. Si didàctiques! Allò que aprenem pel carrer no t'ho ensenya cap institució ;> -eren altres temps i afortunadament estava envoltada de companyes molt responsables que em varen fer canviar l'actitud envers els estudis- (gràcies Xumi ^^).
En fi, després de llegir l'article, és força curt, no sé què pensar... és molt d'hora encara...
Aniré reflexionant en el decurs del dia.
Salut.
Maite.
Pd: cof, cof, cof!! Aix, estic llesta ¬¬

dimarts, 3 de desembre de 2013

Fases_Jordi Adell


Parafrasejant Jordi Adell, tot individu travessa 5 estadis o fases fins que no assoleix un domini complet de les noves tecnologies. Qui escriu, es troba a la 3ª fase:   

Fase d’adaptacióà es fa ús o s'integra la nova tecnologia en pràctiques tradicionals augmentant la productivitat, el ritme i la quantitat de feina. Per exemple: seria el cas dels alumnes quan utilitzen aplicacions per fer el que feien abans, això és, escriure en un processador de text en lloc de fer-ho a la llibreta, fer fotos amb el telèfon i no amb una càmera, llegir la premsa digital...

 Tot i que m'agradaria poder dir que sóc a la 4ª, encara no és així:
 F. d’apropiacióàs’experimenta amb noves formes de treballar didàcticament utilitzant la tecnologia. Exempli gratia: aquell professor que va d’excursió amb els alumnes equipat amb un GPS i una càmera de fotos; feta la part física d'exploració i captura d'imatges, es carreguen els arxius a la xarxa i a partir d’aquí elaboren els recursos que els cal per aprendre quelcom. 

En fi...
Maite.dilluns, 2 de desembre de 2013

Wordle...ing


En aquest Wordle, trobareu les raons per les quals opino que les TIC s'han d'incorporar a l'àmbit educatiu. Proveu de combinar-les aviam si encerteu la justificació que s'amaga sota aquest caos aparent ;)

Maite.

divendres, 22 de novembre de 2013

"Sociedad de la información, tecnologías digitales y educación"_Manuel Area (2002)

Paraules clau: rumb, tecnologies, ús, valors, ideals, manipulada, abusant

Llegit el text crec que podem sintetitzar la idea principal de la lectura en una frase que engloba el quid de tot plegat o el missatge de l’autor: quina rumb està prenent aquesta nova societat emergent, composta per individus forjats i modelats per les noves tecnologies? És un rumb esperançador cap a un món millor? O ans el contrari?

Sembla que l’autor ho tingui clar: les tecnologies no són ni bones ni són dolentes, sinó que tot depèn de l’ús que se’n fa perquè elles soles per se no representen res.
Pel que fa a nosaltres, futures docents, ho hem parlat en moltes ocasions i sabem de bona tinta que l’afirmació d’abans és certa. O sigui que a aquestes alçades no hauria de ser la revelació de l’any per a ningú.
De fet, M. Area no explica res que no haguem tractat i analitzat altres vegades: com integrar les noves tecnologies a la societat, a les escoles, el nou rol del professorat, de l’alumnat... com educar en valors... Qui firma el text prova de ser imparcial exposant el doble filament de les tecnologies: 
  1. per una banda l’accessibilitat a la tecnologia i a la informació per part de qualsevol usuari (com un tret positiu)
  2. per l’altra (i comptabilitzant com a quelcom negatiu), una sobreinformació susceptible de ser vertadera o falsa, que pot provocar l’efecte invers ¿?   

Així doncs, ens toca reajustar i adaptar-nos als canvis, com ja ha passat amb les revolucions de períodes passats: la industrial, la postindustrial... perquè sembla ser la única forma d’avançar: abraçar el canvi i no risistir-s’hi. Per tant a les nostres mans queda l’ús d’aquestes eines, i això es tradueix en formació continua i procurar no perdre el ritme, vet aquí el repte.

Personalment, i canviant de terç, dels 4 discursos que ofereix l’escriptor em decanto per l’apocalíptic:
                                       “las tecnologías de la información y comunicación 
                                         representan el fin de los ideales y valores de la modernidad y 
                                         del modelo ilustrado de sociedad” (Manuel Area, 2002)

Tinc valors i ideals i són els meus primers pensaments quan em llevo i els darrers quan vaig a dormir. Susdits valors i ideals són el motor que m’ajuda a fer front les adversitats, a lluitar per allò que vull i per qui vull arribar a ser; en definitiva a produir el canvi en mi. I si perdo això, qui sóc jo? M’entristeix pensar en una societat sense valors, sense ideals, perquè serà una societat deshumanitzada i en un sentit figurat, inert. Bueno, potser en faig un gra massa però, no m’agrada mirar al meu voltant i tenir la sensació de viure en un univers fictici situat en un futur llunyà (!), l’any 3000, on les màquines finalment s’han rebel·lat en contra de l’home, i el tenen sotmès com un autòmat sense força ni voluntat. Valors? Ideals? On han anat?... s’han esvaït com en el seu dia es varen esvair els radiocassets?!

I enmig d’aquesta desolació apareixen els americans i el seu sistema neoliberal estenent-se i propagant-se per tot arreu.  Per què? Perquè el mercat neoliberal és el que dóna calés, ja no importen les persones i el benestar de les mateixes, fem d’allò que fins ara era públic, quelcom privat perquè sinó, les pèrdues materials enfonsaran el sistema. Privatitzem la sanitat, l’educació... convertim-nos al pensament americà. Destruïm ideals i valors, perquè tanmateix, no ens donaran de menjar.

Ara com ara, jo veig una societat obsessionada amb el canvi, i sobretot molt manipulada,fins al punt que els valors i tot allò que ens fa humans i vulnerables, s’està neutralitzant, insensibilitzant, anestesiant... i és perquè no s’està fent un ús intel·ligent de les tecnologies sinó que s’està abusant d’elles, i ja sabem com acaben els abusos: sempre en surt algú malparat. 
Maite 

divendres, 8 de novembre de 2013

T5_Punt3_Lectures

Lectures setmana
4.11.2013-8.1.2013: L1_"5 claves para una buena integración de las TIC en los centros docentes" i L2_"En el placer de usar las TIC en el aula de infantil"


L1_“5 CLAVES PARA UNA BUENA INTEGRACIÓN DE LAS TIC EN LOS CENTROS DOCENTES
Dr. Pere Marquès Graells, Dpt. De Pedagogia Aplicada. Facultat d’Educació. UAB.
Paraules clau: Integració TIC, obstacles
Pere M. creu que perquè l’integració de les TIC en els centres docents sigui possible, perseguint la millora del procés ensenyament-aprenentatge, són imprescindibles els següents aspectes:
1-       Que comptin amb les bases tecnològiques menesters
Això és:
·         Pissarres digitals a totes les aules
·         Ordinadors de suport a tota aula
·         Aules d’informàtica
·         Intranet educativa
2-       Tenir una coordinació i manteniment dels recursos TIC
3-       Recursos didàctics adients i de qualitat, per a l’alumnat
4-       Tenir el suport de l’equip directiu i el compromís de la comunitat educativa
5-       Adient formació del professorat en didàctica digital


L2_“EN EL PLACER DE USAR LAS TIC EN EL AULA INFANTIL”
Estivaliz Asorey Zorraquino i Jesús Gil Alejandre
 Paraules clau: Alfabetització digital, alumnes preparats, qualitat de formació
 Immersos dins la Societat de la Informació, l’escola té el deure d’utilitzar totes les Tecnologies de la Informació i la Comunicació  amb l’objectiu de formar i preparar l’alumnat per al seu futur, com a membres actius d’una societat.
 El sistema educatiu té les TIC com una eina habitual i això afavoreix l’alfabetització digital, que s’ha de procurar que es doni des de  l’etapa infantil i, sense oblidar, que els docents han d’estar suficientment preparats.
 Dit això, no estaria de més comprovar si l’incorporació de les TIC s’està fent correctament, atenent al cost personal i econòmic  que comporta, de professors i centres. Consegüentment, podem respondre satisfactòriament dues senzilles preguntes?:
Ø  estan més ben preparats els alumnes?
Ø  ha millorat la qualitat de la seva formació?
Tot depèn de l’ús que es fa de les TIC, essent aquest de dos tipus: lúdic o educatiu.
 I com utilitzar-les amb èxit a l’aula d’infantil?
 S’insisteix en què el primer contacte ha de ser des de l’etapa d’educació infantil. Aleshores, un educador pot dissenyar el material  que li cal i prescindir del comercial, ajustant-se 100% a les demandes de l’alumnat. Sense passar per alt els canvis tant físics com  de metodologia, que susdites tecnologies comporten dins l’aula:
1er/escollir un racó per l’ordinador
2n/organitzar el temps: treball individual, per grups, per fer exposicions, per cercar informació...
3er/reorganització del temps del professor per tal de dissenyar i crear activitats 
4t/una correcta implementació de les TIC vol formular diferents tipus d’agrupament: treball per duets, petits grups, grups més grans...


Llegits tots dos documents, personalment em queda bastant clar arran del que puc observar des del meu territori geogràfic, que l’introducció de les TIC no s’està fent correctament a molts centres, ja que un o altre aspecte no és present: a vegades conseqüència d’una infraestructura insuficient, d’altres per manca d’interès del professorat que no es prepara digitalment, manca de suport educatiu... en fi, a dia d’avui totes aquestes variables no estan del tot salvades i s’ha de continuar treballant, i no poc! Però d’això es tracta, d’avançar sempre cap endavant, sortejant els obstacles.dijous, 31 d’octubre de 2013

Fitxa d'avaluació MM

Vet aquí un exemple de fitxa que permet analitzar i determinar la qualitat, en contingut i disseny, d'un joc interactiu dirigit a infants de 2on cicle d'Educació Infantil: